Avukat

Avukat nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Avukat Kimdir?

Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilir.

Avukatlık Mesleği Hangi Görev Tanımlarını Kapsar?

1136 numaralı kanunda, ‘kamu hizmeti ve serbest meslek’ olarak tanımlanan avukatlık mesleği, temel olarak, hukuki mesele ve anlaşmazlıkların yasalara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlayan şahısları temsil eder. Mesleki yükümlülükleri ise şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • İlgili hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek,
 • Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirilmek,
 • Hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları Nelerdir?

Türkiye’de avukatlık yapmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Bu kişilerden hukuk fakültesi mezunu olmaları beklenir. Aynı zamanda da avukatlık stajını tamamlamış olmak ve staj bitim belgesini almış olma şartı aranır.

Mesleğe kabulü engelleyen durumlar ise şunlardır; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezası almak ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak.

Avukatlık stajı nasıl yapılır?

Bir yıllık bir süreyi kapsayan avukatlık stajının ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da bir avukat yanında yapılır. Son altı aylık staj dönemi, baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdemi bulunan bir avukat yanında gerçekleştirilir.

Avukat Olarak Sizden Beklenen Nitelikler Nelerdir?

 • Sistematik düşünme şekline sahip olma
 • Analiz gücü yüksek olma
 • Problemlerin çözümünde başrol oynama
 • Etkili konuşma kabiliyetine sahip olma
Avukat Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Hukuk %53,6
 • Finans %0,2
 • Hizmet %0,2
 • Yönetim %0,1
 • Akademik %0,1
 • Sigorta %0,1
 • Genel Başvuru %0,1
 • Eğitim %0,1
 • İdari İşler %0,1
 • Üretim / İmalat %0,1
Avukat Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Danışmanlık %73,4
 • Finans - Ekonomi %2,4
 • Yapı %1,3
 • Hizmet %1,3
 • Enerji %1
 • Sigortacılık %1
 • Topluluklar %0,7
 • Telekomünikasyon %0,4
 • Ticaret %0,4
 • Taşımacılık %0,3
Avukat Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %68,1
 • Erkek %31,9
Avukat Eğitim Durumu
 • Üniversite %71,5
 • Yüksek lisans %21,7
 • Diğer %5
 • Doktora %1,3
 • Lise %0,2
 • Ön Lisans %0,2
 • İlköğretim %0,1
Avukat Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Marmara Üniversitesi %13,3
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %12,9
 • Ankara Üniversitesi %7,5
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %5,1
 • Selçuk Üniversitesi %4,2
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi %2,7
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi %2,6
 • Yeditepe Üniversitesi %2,5
 • Başkent Üniversitesi %2,4
 • Yakın Doğu Üniversitesi %2,2
Avukat Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Hukuk %84,9
 • Adalet Meslek Yüksekokulu (MYO) %0,3
 • İşletme %0,3
 • Kamu Yönetimi %0,1
 • İktisat %0,1
 • Adalet (MYO) %0,1
 • Uluslararası İlişkiler %0,1
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %0,1
 • Matematik %0
 • Ekonomi %0
Avukat Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • İş hukuku %1,2
 • Microsoft Office %1,1
 • Microsoft Office Word %0,5
 • Müzik %0,4
 • Uyap %0,4
 • Microsoft Office Excel %0,4
 • Sözleşme Müzakere %0,4
 • Bankacılık Ve Sigortacılık Okuyorum %0,3
 • Spor %0,3
 • Çek-senet mevzuatı %0,3