Arşiv Uzmanı

Arşiv Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Arşiv Uzmanı Kimdir?

Arşiv Uzmanı, tarihi ve kültürel değer taşıyan koleksiyonların toplanması, kataloglanması, korunması ve yönetilmesinden sorumludur.

Arşiv Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Özel kuruluşlar ve kamu kurumlarında görev alabilen Arşiv Uzmanlarının genel mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Tarihsel belge ve arşiv materyallerinin orjinalliğini değerlendirmek ve doğrulamak,
 • Koleksiyonları koruma yollarını tanımlamak,
 • Bilgisayar arşivleri ve veri tabanları oluşturmak,
 • Malzemelere kamu erişimi ile ilgili politika kurallarını belirlemek ve yönetmek,
 • Bağışçılar ve arşiv sahipleriyle iletişim kurmak,
 • Arşiv araştırma ve kayıtlarının saklanması veya imha edilmesi için kayıt tutma sistem ve prosedürleri hazırlamak,
 • Çalıştay, ders, seminer gibi eğitim ve kamu destek programlarını koordine etmek,
 • Arşivleme sistemi veya süreciyle ilgili konular hakkında yönetim birimi veya diğer personele rehberlik etmek ve uzman tavsiyesinde bulunmak,
 • Arşivleme materyallerine dayalı araştırma faaliyetlerine katılmak.

Arşiv Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Arşiv Uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylara yönelik kriterler ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Arşiv Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Dökümanların kökeni, tarihi ve önemini belirleyebilmek için mükemmel analitik becerilere sahip olmak,
 • Depolanan veya erişime açık materyallerle ilgili veri tabanları geliştirebilecek bilgisayar kullanım kabiliyeti göstermek,
 • En uygun olanı seçebilmek için potansiyel eylemlerin göreceli maliyet ve faydalarını göz önünde bulundurabilecek karar verme becerisini sergilemek,
 • Birim çalışanlarını motive etmek, geliştirmek ve koordine etmek üzere personel kaynakları yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Tarihsel nesnenin analiz edilmesi ve korunması amacıyla uygun kimyasalları ve yöntemleri uygulayabilecek teknik yeterlilik göstermek,
 • Yazılı ve sözlü anlatım yeteneği sergilemek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Kapalı alanda uzun süre çalışabilecek sağlık koşullarına sahip olmak.
Arşiv Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Arşiv / Dokümantasyon %44,2
 • Hizmet %3,6
 • Bilgi İşlem %1,9
 • Genel Başvuru %1,1
 • Akademik %1,1
 • Yönetim %0,8
 • AR-GE %0,6
 • Sigorta %0,6
 • Personel %0,6
 • Satış %0,6
Arşiv Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Arşiv Yönetimi ve Saklama %31,5
 • Bilişim %8,6
 • Medya %4,7
 • Hizmet %4,4
 • Yapı %4,1
 • Sağlık %3,9
 • Telekomünikasyon %3
 • Basım - Yayın %2,8
 • Tekstil %2,8
 • Finans - Ekonomi %2,5
Arşiv Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %50
 • Erkek %50
Arşiv Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %57,2
 • Lise %14,1
 • Yüksek lisans %12,2
 • Ön Lisans %11
 • Diğer %2,8
 • Doktora %2,2
 • İlköğretim %0,6
Arşiv Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %14,9
 • Anadolu Üniversitesi %10,8
 • Marmara Üniversitesi %6,4
 • Hacettepe Üniversitesi %5,5
 • Ankara Üniversitesi %5
 • Gazi Üniversitesi %4,4
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %2,2
 • Sakarya Üniversitesi %2,2
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi %1,7
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %1,7
Arşiv Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Bilgi ve Belge Yönetimi %21,8
 • Tarih %8,6
 • İşletme %3,3
 • Kamu Yönetimi %2,8
 • İktisat %1,7
 • Dış Ticaret (MYO) %1,4
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %1,1
 • Sosyoloji %1,1
 • Bilgisayar Programcılığı %0,8
 • Muhasebe (MYO) %0,8
Arşiv Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %3
 • Microsoft Office %2,5
 • Documantery Programme %1,9
 • Personel Maliyet %1,7
 • Kanun Ve Piyano Çalabiliyorum %1,1
 • Salary Review %0,8
 • Adobe Photoshop %0,8
 • Bilirkişi %0,8
 • Kürek Sporu 1. Ve 2. Lik Dereceleri %0,8
 • Etkili Yazılı-Sözlü İletişim %0,8