Almanca Öğretmeni

Almanca Öğretmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Almanca Öğretmeni Kimdir?

Almanca Öğretmeni; Alman dili eğitimi veren, öğrencilere bu dili anlama, konuşma ve yazma yetkinliği kazandıran meslek profesyonellerine verilen unvandır.

Almanca Öğretmeninin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Devlet okulları ve özel okullarda çalışma imkanı bulunan Almanca Öğretmeninin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere hitap edebilecek ders içerikleri planlamak ve uygulamak,
 • Ders süresi dahilinde belirlenen müfredatı tamamlamak,
 • Öğrencilerin yabancı bir dile ilgi duymasını sağlayacak ders sunum teknikleri geliştirmek,
 • Dil öğrenmeye kabiliyeti zayıf olan öğrencilere yönelik projeler geliştirmek ve öğrenciyi sınıf ortamına dahil etmek,
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerini ölçmeye yönelik test ve proje görevleri belirlemek,
 • Dil pratiği yapma imkanı sunarak, öğrencilerin yabancı bir dilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak,
 • Öğrencinin dil öğreniminde gösterdiği gelişimi kayıt altına almak ve gerektiği takdirde aile ile paylaşmak,
 • Sınıf içi disiplini sağlamak,
 • Güncel eğitim metotlarını takip etmek ve yeni eğitim tekniklerini sınıf dahilinde uygulamak.

Almanca Öğretmeninin Nitelikleri Nelerdir?

Almanca Öğretmeninin, öncelikle mesleki bilgi birikimine ve bunu aktarabilecek pedagojik yetkinliğe sahip olması beklenir. İşverenlerin Almanca Öğretmeninde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Yabancı bir dilin özelliklerini farklı seviyedeki öğrenci gruplarına açıklayabilecek iletişim kabiliyeti göstermek,
 • Öğrenci gelişimini değerlendirmeye yönelik analiz ve gözlem gücü yüksek olmak,
 • Farklı kişilik yapılarına saygı göstermek ve öğrencilere karşı sabırlı bir tutum sergilemek,
 • Etkili eğitim metotlarını uygulayabilecek yaratıcı düşünme yeteneğine sahip olmak.

Nasıl Almanca Öğretmeni Olunur?

Almanca Öğretmeni olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Almanca Öğretmenliği Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı mezunu bireyler ise öğretmenlik sıfatına hak kazanabilmeleri için pedagojik formasyon almaları gerekmektedir.

Almanca Öğretmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %38,6
 • Akademik %2,2
 • Hizmet %0,3
 • Mütercim Tercümanlık %0,3
 • Genel Başvuru %0,2
 • Personel %0,2
 • Turizm %0,1
 • Müşteri İlişkileri %0,1
 • İthalat/İhracat %0,1
 • Yiyecek ve İçecek %0,1
Almanca Öğretmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %78
 • Danışmanlık %0,7
 • Turizm %0,6
 • Hizmet %0,4
 • Tekstil %0,2
 • Gıda %0,2
 • Bilişim %0,1
 • Basım - Yayın %0,1
 • Elektrik & Elektronik %0,1
 • Ticaret %0,1
Almanca Öğretmeni Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %81,4
 • Erkek %18,5
Almanca Öğretmeni Eğitim Durumu
 • Üniversite %82,3
 • Yüksek lisans %9,8
 • Diğer %5,6
 • Lise %1,2
 • Ön Lisans %0,7
 • Doktora %0,5
 • İlköğretim %0
Almanca Öğretmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Hacettepe Üniversitesi %8,6
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %7,9
 • Marmara Üniversitesi %6,5
 • Çukurova Üniversitesi %5,7
 • Anadolu Üniversitesi %5,2
 • Selçuk Üniversitesi %4,8
 • Atatürk Üniversitesi %4,7
 • Sakarya Üniversitesi %4,2
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %4,1
 • Uludağ Üniversitesi %3,8
Almanca Öğretmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Almanca Öğretmenliği %51
 • Alman Dili ve Edebiyatı %19,7
 • Mütercim-Tercümanlık (Almanca) %3,5
 • Çeviribilim %1
 • Eğitim Bilimleri %0,8
 • Mütercim Tercümanlık %0,5
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı %0,4
 • Turist Rehberliği %0,4
 • İşletme %0,4
 • Hukuk %0,3
Almanca Öğretmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %1
 • Resim %0,8
 • Müzik %0,8
 • Microsoft Office Word %0,7
 • Spor %0,6
 • Bilgisayar %0,6
 • Yüzme %0,6
 • Tiyatro %0,5
 • Microsoft Office Powerpoint %0,5
 • Microsoft Office Excel %0,4