Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


•          Üniversitelerin, Makine veya Endüstri Müh. bölümlerinden mezun olmak,

•          Alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,

•          ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, CE-PED, CE-MID, CE-CPR çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

•         İyi derecede İngilizce ve Bilgisayar bilgisine sahip olmak,

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

•          Kalite-Test faaliyetleri ile ilgili tüm faaliyetlerde bulunmak.

•          Hedef ve politikalarını uygulamak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

•          Eksik talimatların tespiti ve tamamlanması ,

•          Aylık yönetim sistemi verilerini analiz ederek raporlanması,

•          Eğitim talimatların hazırlanması,

•          TSE belgelerinin takibi, raporlarının hazırlanması, tip testlerinin tekrarlanması.

•          Müşteri denetim birimlerin test süreçlerinde yer almak.

•          Düzeltici faaliyetlerini gerçekleştirmek ve takibini sağlama,

•          Kalite Yönetim sistemi sürecinde kalite faaliyetlerinin geliştirilmesi için. gerekli durumlarda bizzat görev alarak, eğitim çalışmaları ile ilgili olarak diğer birimlerle koordineli çalışmak.

•          Laboratuvar çalışmalarını kontrol etmek.

•          Bünyesinde uygulanacak kontrol yöntemlerini tespit etmek/ettirmek, geliştirmek/geliştirilmesini sağlamak.

•          Kalite güvenirliliğini sağlamak üzere hammadde girişinden, ürün çıkışına kadar yapılması gereken tüm kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak.

•          Risk faaliyetlerine katılmak ve hataları oluşmadan önlemek için çalışmalar yapmak.

•          Kalite hatalarının erken tespiti, düzeltilmesi, önlenmesi ve bu suretle kalite maliyetlerinin asgaride tutulmasını sağlamak için yöntemler geliştirmek.

•          Elde edilen kalite sonuçlarını düzenli olarak üst yönetime ve ilgili bölümlere rapor etmek.

•          Kalite konusunda bölümler arası iletişimi sağlamak üzere, kalite toplantılarını organize ederek, sorunları görüşmek ve düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamak.

•          Kalibrasyon planı hazırlayarak ayrıl kontrolün sağlanması. Ölçme / test / kontrol ekipmanlarının kalibrasyonlarını / doğrulamalarını zamanında ve etkin olarak yapmak / yaptırmak.

•          Yeni ürün planlamasında kalite ile ilgili faaliyetleri takip ederek öngörülen zaman içinde gerçekleşmesini sağlamak.

•          Müşteri şikayetlerini sonuçlandırmak. Müşteriden gelen şikayetlerle ilgili analiz ve çözüm faaliyetlerini yönlendirmek. Şikayetlerle ilgili kayıtları tutmak / tutturmak.


Yukarıda belirtilen iş tanımı kapsamında, niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız.

 


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri