Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  GÖREVİN AMAÇ VE KAPSAMI

Şirket tepe yönetiminin onayladığı tüm pazarlama planlarını kurum kültürüne uygun bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmak ve yine tepe yönetiminin onayladığı tüm pazarlama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

   GÖREVİN TANIMI

·   Belirlenen hedef müşterilere ürün yelpazemizi pazarlamak,

·   Etkin müşteri ziyaretleri yapmak, mevcut durum analizi yaparakyeni potansiyel işler yaratmak,

·   Pazar, rakip ve trend analizleri yapmak,

·   Firmamızın içerisinde bulunduğu her türlüorganizasyonu (Fuar, kongre, sponsorluk faaliyetleri gibi) planlamak ve firmayı temsil etmek,

·  İletişim içerisinde olduğumuz tüm müşterilerle; firma kültürümüze ve kurallarımıza uygun bir şekilde ilişkileri yönetmek,

·    Pazarda yenipotansiyel müşteriler bulabilmek,

·   Hedef pazarımıza uygun müşteri ziyaretlerini yapmak, şirketi ve kendisini tanıtmak,

·   Pazarlama departmanı tarafından hazırlanan(sorumluluk alanı dâhilinde) tüm raporların denetim, kontrol ve tasnifini yapmak, yapılmasını sağlamak.

·   Departmanı ile ilgili her türlü plan ve programı yapmak, denetimini sağlamak,

·  Şirket tepe yönetimi tarafından tanımlanan teknik ve idari sorumlulukları yerine getirmek; bu kapsamda tanınan yetkiyi sınırları çerçevesinde kullanmak,

·    Tanımlanan tüm raporları belirlenen zamanlarda bağlı bulunduğu yöneticiye ve /veya şirket tepe yönetimine sunmak,

·  Departman toplantı planını yapmak, uygulamak ve şirket yönetim toplantılarına istenilen belge, bilgi ve verilerle katılmak,

·    Departman içerisinde yapılacak olan toplantılara katılmak, kendisine bağlı çalışanlarla ve gerektiğinde diğer departman yöneticileriyle düzenli toplantı organize etmek ve bu toplantıları yöneterek katılımı tesisi etmek,

·  Departman çalışanlarının belirlenen performans kriterlerine göredeğerlendirmesini bağlı bulunduğu yöneticiyleberaber yapmak,

·  Departman harcamalarını planlamak ve kontrol etmek,

·   Tepe yönetim ile departman çalışanları arasında yönetim köprüsü oluşturmak,

·   Kendi departmanı ve diğer departmanlar arası koordinasyonu sağlamak,

·   Sorumluluk alanı ile ilgili eleman ihtiyaçlarını belirlemek ve ilgili departmanlarla çalışmaları başlatmak,

·    Departmanla ilgili zimmetli tüm araç ve ekipmanların kontrolünü yapmak( Araç, telefon, pc vs..)

·    Müşterilerin departmanla ilgili geri bildirimlerini almak ve gereğini yerine getirmek,

·   Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak,

·   İhalelerle ve proje ilgili maliyet hesaplamalarını yapmak, teklif fiyatlarını belirlemek ve ihaleye girme kararı almak,

·    Ürün ve hizmet portföyünü genişletmek amacıyla pazar araştırması yapmak ve bağlı bulunduğu yöneticiye öneri götürmek,

·   Sorumlu olunan çalışanların beklenilen performansı göstermek amacıyla gerekli motivasyon unsurlarını belirlemek vemotivasyon arttırıcı çalışmaları yapmak,

·   Tanımlanan tüm raporları belirlenen zamanlarda bağlı bulunduğu proje yöneticisine ve şirket tepe yöneticisine sunmak,

                  ARANAN NİTELİKLER

·         Üniversitelerden  lisans eğitimi almış olmak,

·         5 yıllık mesleki deneyim ve 2 yıllık yöneticilik deneyimine sahip olmak,

·         Yöneticilik becerilerine sahip olmak,

·         Kariyer hedefi olmak,

·         Sonuç odaklı çalışmak,

·         Ekip çalışmasına yatkın olmak,

·         Prezantabl olmak ve dış görünümüneönem vermek,

·         Takipçi ve sorumluluk sahibi olmak,

·         İnsan ilişkilerinde başarılı olmak,

·         Esnek çalışma saatleri ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

·         Sürücü belgesine sahip olmak,

·         Aktif araba kullanıyor olmak,

·         Seyahat engeli bulunmamak,

·         Erkek personeller için askerliğini tamamlamış olmak

  SORUMLU OLUNAN KİŞİ

  Genel Müdür

      İLİŞKİLİ DEPARTMANLAR

·         Pazarlama ve Satış

·         Finans

·         Üretim

·         İK ve İdari İşler

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Üretim / Endüstriyel Ürünler