Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Danışmanlığını yaptığımız enerji sektöründe faaliyet gösteren sektörde öncü firma için Bordro ve Özlük İşleri Yöneticisi aramaktayız.


ARANAN NİTELİKLER

 • Tercihen İşletme, Ekonomi, Mühendislik ya da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden mezun olan,
 • Bordro, ücret, tahakkuk, puantaj, özlük konularında minimum 4 yıllık deneyime sahip,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükte olan teşvik uygulamalarına ve bunlarla ilgili güncel mevzuata hakim,
 • SAP HR Modülü aktif kullanıcısı, tercihen entegrasyon sürecinde görev almış,
 • Dikkatli, düzenli ve disiplinli çalışan,
 • Stres ve zaman yönetimi konusunda başarılı,
 • Ekip çalışmasına yatkın, insan ilişkileri güçlü,
 • Değişime ve büyümeye ayak uydurabilecek,
 • Sorumluluk bilincine sahip, yüksek standartta iş üretebilecek,
 • Öğrenme arzusu yüksek, araştırmacı,
 • Analitik düşünme, problem çözme ve raporlama becerisi yüksek,
 • Etik bilince sahip,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,


GÖREV TANIMI

 • Bordro ve Özlük İşlerine dair süreçleri tanımlar, prosedürleri, formları ve iş akışlarını tasarlar, gerektiğinde günceller.
 • SAP HR modülünün entegrasyonu ve devreye alınması projesinde key user olarak görev alır.
 • Tüm yasal mevzuatların takibini yapar, süreçlerin mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlar.
 • Çalışma Bakanlığı, İŞKUR ve SGK ile ilgili yasal süreçleri takip eder, resmi kurum ve kuruluşlar ile personel operasyonlarına yönelik yazışmaları, bildirgeleri ve raporlamaları gerçekleştirir.
 • Teşvik uygulamalarının mevzuata uygun yapılmasını ve takibini sağlar.
 • Özlük süreçlerini dijital ve fiziksel ortamda oluşturur, yürütür ve raporlar.
 • Devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen teftişler esnasında talep edilen personel evraklarını temin eder.
 • SAP’de işbaşı işlemlerini yapar.
 • İş yerinde çalışacak yabancı personelin çalışma izin belgesi, ikametgah tezkeresi gibi resmi belgelerinin kontrolünü sağlar.
 • İK sistemi üzerindeki personel ve organizasyon bilgilerini zamanında ve eksiksiz olarak günceller, personel dosyalarını oluşturur ve güncelliğini sağlar.
 • İhtar, disiplin, işten el çektirme, işten çıkarma ve işten ayrılma işlemlerini yapar.
 • Puantaj kontrolünü ve takibini gerçekleştirir.
 • Yıllık izinler, ücretli/ücretsiz gibi izinlerin takibi, devamsızlık, istirahat raporları onaylanması ve bu evrakların takibini yapar.
 • Çalışanların tüm bordro/tahakkuk işlemlerini gerçekleştirir, bordro programını mevzuat değişikliklerine uygun olarak günceller ve gerekli yasal değişiklikleri yapar.
 • Personelin fazla ya da eksik çalışma sürelerini, icra, borç, avans, ikramiye, ödül, ceza vs. gibi uygulamalarının takibini ve mevzuata uygun şekilde bordrolara tahakkuk edilmesini sağlar.
 • Maaş ödemeleri ve ay içerisinde işten ayrılan personele yönelik yapılan ödemeleri hatasız ve zamanında gerçekleştirir, banka-bordro işlemlerini yürütür.
 • Aylık işten ayrılan çalışanlar için izin, kıdem ve ihbar hesaplamalarını yapar.
 • Talep edilen raporları hazırlar.
 • Gerekli durumlarda diğer İnsan Kaynakları süreçlerine destek verir.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri