Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Mark Warner Phokaia Beach Resort Hotel'de görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen özelliklere sahip "Muhasebe Müdürü" pozisyonunda takım arkadaşı aramaktayız. 

 • Aylık mizanlar, İşletme raporlar, nakit akışı, periyodik sayımlar ile demirbaş sayımlarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,
 • Gider bütçesinde ayrılan ödenekler dahilinde verimlilik ve azami tasarruf ilkelerine uygun harcama yapılmasını sağlama, fiili durumun takibi ile Genel Müdürü'nü bilgilendirip, öneriler sunmak,
 • Sayımların zamanında yapılmasını sağlamak, fiili durumların tespiti ile Genel Müdürü bilgilendirmek,
 • İşletme faaliyetlerinden doğan borç ve alacakları yakın takibe alarak, alacakların en ivedi şekilde tahsilini sağlamak, borçların nakit akış operasyonuna uygun olarak ödenmesini temin etmek,
 • Satın alma istek, tesellüm ve ambar prosedürlerinin uygulanmasını ve denetimini 
 • Sağlamak, stok seviyelerini kontrol etmek,
 • İşletme faaliyetleri ile ilgili Yasal Mevzuatı izleyerek mali resmi muhasebe ofisten yardım istemek,
 • Sık sık vezne, ön kasa ve diğer küçük kasa sayımlarını yapmak,
 • Her ay ambar, ön kasa, cari hesap, merkez işletme, kaydı ve fiili mutabakatlarını yapmak, Banka ve döviz kayıtlarının muhasebe kayıtları ile bir mutabakatını sağlamak,
 • Muhasebe ile diğer departmanların koordinasyonunu sağlamak,
 • Personel ücretlerinin bütçe esaslarına uygun hesaplanmasını ve ödenmesini sağlamak,
 • Yasal Mercilerin, İşletmeyi denetlemeleri esnasında kayıt ve belgelerin incelenmelerine yardımcı olmak,
 • Muhasebe kayıtlarına giren tüm belge ve ispatlayıcı evrakın eksiksiz olmasını, yetkili imzaların yer almasını sağlamak,
 • İşletmenin çalışma bütünlüğünü sağlamak üzere diğer departman sorumluları ile işbirliği yapmak,
 • Departman çalışanlarının mesailerini takip ve kontrol etmek

İşletme departmanlarının faaliyetlerini mali açıdan incelemeye, kontroller sırasında saptadığı İşletme çıkarlarına aykırı durumlar hakkında İşletme Müdürü'ne ve Turizm İşletme Grubuna bilgi vermeye,


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri