Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aktif Olarak Kullanılan Programlar: Logo Go 3 , Microsoft Office 

Görev ve Sorumlulukları:

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri düzenlemek ve bilgisayarda ilgili yerlere kaydetmek,

Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapmak,

İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yapmak, ödenmesini sağlamak,

Her gün şirketimizin diğer firmalara, kurum ve kuruluşlara ait borç ve alacağını gösterir tablo düzenlemek

Her ayın sonunda o ayın hesaplarının ve yapılan işlemlerin genel kontrolü amacıyla aylık dökümü çıkarmak (aylık mizan), hata var ise gerekli düzeltmeleri yapmak,

İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini takip etmek,

Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini (envanter) yapmak,

Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları (bilanço) düzenlemek,

Yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izlemek

Stok takibi yapmak,

Cari hesap takibi yapmak,

Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paraların, ödenen çeklerin, yapılan veya gelen havalelerin takibini yapmak,

Müşterilerden alınan çek ve senetler ile satıcılara verilen çek ve senetlerin takibini yapmak,

Fatura ile yapılan mal ve hizmet alım/satımlarının takibini yapmak,

Henüz fatura edilmemiş ancak teslimi yapılmış malların takibini yapmak,

Personelin ay içerisinde kaç gün çalıştığı ne kadar ücreti hak ettiği ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye, nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin takibini yapmak,

Resmi evrakları düzenlemek, tasnif etmek, kaydetmek ve düzgün bir şekilde ilgili yerlere dosyalamak,

Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

Maaş bordrolarını düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, bordroları imzalatmak,

Tahsil edilen ve ödenen miktarları kasa mevcudu ile karşılaştırmak,

Belirli aralıklarla muhasebe defterini ve ilgili firmalarla mutabakatı sağlamak,

Firmanın ihtiyaç gördüğü taktirde verilen görevleri yerine getirmek,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralların uymak, 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Diğer

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.30 - 18.00

Haftasonu (Cumartesi) 08.30 - 18.00

Haftasonu (Pazar) -

Çalışan Sayısı:

1-24