Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

GENEL NİTELİKLER

·         Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun,

·         İşletmelerde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ve uygulamaları ile ilgili 4-5 yıl tecrübeye sahip,

·         B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına sahip,

·         OHSAS 45001 İş sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarında deneyimli,

·         MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen, raporlama yapabilecek,

·         İyi derecede İngilizce bilen,  

·         Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

·         Seyahat engeli olmayan,

·         Üniversitelerin Çevre, Gıda  vb. mühendisliği bölümlerinden mezun,

·         İşletmelerde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ve uygulamaları ile ilgili minimum 5 yıl tecrübeye sahip,

·         B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına sahip,

·         Çevre Görevlisi Belgesine sahip,

·         OHSAS 45001 İş sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarında deneyimli,

·         iyi derecede ingilizce dil bilgisine sahip (yazma-okuma-konuşma)

·         MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen, raporlama yapabilecek,

·         Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

 İŞİN TANIMI

·         Fabrika sahasındaki Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliğine dair çalışmaların yürütülmesi,    

·         Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliğine ait mevzuatların standart takibinin yapılması, değişiklik durumunda raporların hazırlanması,

·         Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliğine ait tetkiklerin yapılması, gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin takibi,

·         14001 Çevre ve 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak,

·         Tehlikelerin tanımlanması, risk analizleri ve değerlendirmelerinin yapılarak riskleri ortadan kaldırıcı uygulamaların geliştirilmesi ve saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

·         Acil durum planlarının hazırlanması, kaza istatistiklerinin oluşturulması, İş kazalarının süreçlerinin yürütülmesi,

·         Periyodik eğitimlerin personele verilmesi,

·         Tüm İş Sağlığı ve İş Güvenliğine ve Çevre ile ilgili konuları yöneterek raporlandırarak bu konularda sürekli gelişiminin sağlanması.

·         Tüm faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek,

·         İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek,

·         İş kazalarının ve ramak kala olaylarının kayıtlarını tutmak, kök neden analizlerini yaparak çözüm önerileri sunmak,

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi ve Değerlendirme çalışmalarının yapmak/revize etmek, yapılan analizler çerçevesinde aksiyon planı hazırlamak,

·         periyodik saha kontrollerinin yapmak, İSG yazılımına veri girilmesini sağlamak

·         İSG konusunda gerekli istatistikleri, yıllık çalışma planını ve raporları hazırlamak,

·         İşletmemizde atık yönetimini ve atık ayrımının yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak, geri dönüştürülemeyen atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları ve organizasyonları yapmak,

·      Atık alanı ve  Tehlikeli atıkların Çevre Mevzuatına uygun şekilde değerlendirilmek/bertaraf edilmesini sağlamak,

Arıtma tesisinden sorumlu olmak

·         Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıtların yapılması sağlamak,

  • Kendi sorumluluğundaki tüm resmi ve idari süreçleri yürütmek,
  • Fabrika sahasındaki Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliğine dair çalışmaların yürütülmesi,    
  • Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliğine ait mevzuatların standart takibinin yapılması, değişiklik durumunda raporların hazırlanması,
  • Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliğine ait tetkiklerin yapılması, gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin takibi,
  • Tehlikelerin tanımlanması, risk analizleri ve değerlendirmelerinin yapılarak riskleri ortadan kaldırıcı uygulamaların geliştirilmesi ve saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
  • Acil durum planlarının hazırlanması, kaza istatistiklerinin oluşturulması.

  ·    İSG eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak,

 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri